Projekty w Budżecie Obywatelskim Gminy Chojnów

Gmina Chojnów była pierwszą Gminą gdzie mieszkańcom zaproponowano Budżet Obywatelski. Ilość i jakoś wniosków świadczy o zaangażowaniu społeczeństwa gmina , oraz rosnącej świadomości obywatelskiej. W edycji 2019 roku członkowie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego pozytywnie zweryfikowało 37 projektów na łączną kwotę 398 499,98 zł.

Nie wszystkie zaproponowane pomysły są innowacyjne, co może być skutkiem zmiany w tegorocznym regulaminie Budżetu Obywatelskiego Gminy Chojnów. Znaczącą zmianą było dopuszczenie projektów zakładających wydatkowania środków na remonty świetlic, co dotychczas było wykluczone.

– Jestem dumny z naszych mieszkańców, którzy cały czas pokazują swoje zaangażowanie i tworzą nowe pomysły. Dlatego jestem przekonany, że warto ten budżet rozwijać. Nie wszystkie pomysły są innowacyjne, ale każdy z nich jest na pewno potrzebny społeczności danej miejscowości – powiedział Wójt Gminy Chojnów. Andrzej Pyrz.

Głosowanie przeprowadzone zostanie 10 marca 2019 roku w wyznaczonych punktach na terenie Gminy, w których będą wyłożone urny do głosowania. Lista punktów do głosowania jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojnów pod adresem: http://www.gmina-chojnow.bip.net.pl/?c=852. Prawo udziału w głosowaniu mają wszyscy mieszkańcy Gminy Chojnów, ujęci w rejestrze wyborców Gminy Chojnów.