Przegląd Zbiorów Młodych Kolekcjonerów i Hobbystów

Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy zaprasza wszystkich młodych kolekcjonerów do udziału w Przeglądzie. W przeglądzie może wziąć udział kolekcjoner w wieku 6-19 lat (przekroczenie wieku może dotyczyć tylko osoby niepełnosprawnej). Na tegoroczną edycję organizator zaprasza do Centrum Handlowego Galerii Piastów w Legnicy ul Najświętszej Marii Panny 9 w dniu 23 marca 2019 roku. Zwiedzania zaplanowano od godziny 10:30 do 13:00.

W tym roku jury, ze względu na atrakcyjne nagrody, będzie szczególną uwagę zwracało na innowacyjność oraz kreatywność. Poza ekspozycją swoich zbiorów, autor kolekcji musi być przygotowany na ustną prezentację i omówienie swoich wyjątkowych zbiorów. Komisja konkursowa na pewno poza sposobem prezentacji eksponatów zwróci uwagę na ich oryginalność, wielkość kolekcji i czas zbierania.

Poza nagrodami rzeczowymi na najlepszych młodych hobbystów przewidziano nagrody finansowe: I miejsce – 300 zł, II miejsce – 250 zł, III miejsce – 150 zł oraz trzy wyróżnienia po 100 zł. Wszyscy uczestnicy otrzymają plakietki okolicznościowe i dyplomy uczestnictwa.

Jak wziąć udział:

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie 15 zł od zgłaszającego na konto O/O TPD Legnica. W części pieniądze zostaną przeznaczone pokrycie kosztów poniesionych na organizację imprezy.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy Organizatora tpd.legnica@wp.pl Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 76 724 51 09.

Imię i nazwisko
wiek
klasa
Szkoła
Opis kolekcji
Opiekun

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.