Spotkania wiejskie

W Gminie Chojnów trwa cykl zebrań wiejskich. W trakcie każdego z nich Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz przedstawia roczny bilans działalności, z którego mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się jakie działania realizowały w minionym roku poszczególne działy urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy.

Drugim tematem przewodnim są wybory sołtysów i rad sołeckich. Organy te zostaną wybrane na pięcioletnią kadencję. Coroczny cykl spotkań rozpoczął się 4 kwietnia w Michowie. Ostatnią z miejscowości, w których odbędzie się zebranie wiejskie, będzie Osetnica. Tam mieszkańcy spotkają się z wójtem 10 maja.

(ugch)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.