Zamelduj się i płać podatki w Kunicach

W urzędzie gminy Kunice, pomogą z PITami

Urzędnik Skarbowy będzie czekał na mieszkańców gminy Kunice w Sali konferencyjnej Urzędu W Kunicach na mieszkańców gminy. Podczas dyżuru dniu 19 marca od godziny 8:00 do 15:00 pracownik US pomoże wszystkim mieszkańcom Gminy Kunice poprawnie złożyć deklarację podatkową za 2018 rok w systemie elektronicznym.

Zainteresowane osoby, które nie mają swojego profilu zaufanego powinny mieć ze sobą:

1) PESEL/NIP (data urodzenia)
2) Przychód wynikający z zeznania za 2017 r.
3) Kwotę przychodu z jednej informacji od płatnika (PIT- 11) za 2018 r
4) Kwotę nadpłaty lub do zapłaty, która wynika z zeznania za 2017 rok.

W przypadku złożenia zeznania wspólnie z małżonkiem – należy mieć dane małżonka (takie jak wyżej podane)

Takie udogodnienie zaproponował Wójt Gminy  Zdzisław Tersa, który wcześniej skierował do niezameldowanych mieszkańców swojej Gminy prośbę o zameldowanie się i wskazywanie jako miejsca zamieszkania podczas składania zeznania podatkowego właśnie Gminy Kunice. Zwrócił przy tym uwagę, iż część dochodów gminy stanowią właśnie wpływ z podatku dochodowego mieszkańców. Pieniądze te zasilą więc budżet Gminy Kunice, co pozwoli na realizacje inwestycji poprawiających standard życia w Gminie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.